Tips en info

Tijdens piekperiodes :   
In elk bedrijf zijn er piekmomenten. Mensen moeten zich nog meer dan anders inzetten. Stoelmassage is in dit geval een ideale manier om ieders energie weer op peil te brengen. Na de stoelmassage kan men weer allerter en geconcentreerder aan het werk.

Als incentive :
Wanneer prestaties een extraatje verdienen, een origineel eindejaarscadeau, secretaressedag, …

Stresspreventie :
Met stoelmassage biedt je je medewerkers een zinvolle ontspanning aan. Stoelmassage wekelijks of om de 14 dagen laten uitvoeren is een echte vorm van stressbeheersing en stresspreventie. Door stoelmassage op regelmatige basis uit te voeren, verhoogt het ontspannende effect.

Teambuilding/themadagen/be-fit-dagen/wellnessdagen/wellness@work-dagen/verrassing :

Stoelmassages zijn ideaal als verrassing of als onderdeel op georganiseerde ‘themadagen’.
In samenwerking met gespecialiseerde collega’s organiseren wij volledige wellnessdagen. Met ondermeer de volgende mogelijkheden : Allerlei massages, mindfullness, yoga,tai chi, kleur en stijladvies voor , japanse thee ceremonie demonstraties, buikdans, Zumba,…

 

 

 

Werkt stoelmassage?

Het effect van de stoelmassages werd uiteraard ook wetenschappelijk onderzocht. Hiervoor werden 50 onderzoekspersonen onderworpen aan een vergelijkend onderzoek. De ene helft kreeg 2 x per week een stoelmassage en dit gedurende 5 weken. De andere helft kreeg geen massage.

Voor en na de eerste en laatste massage werd een EEG en een stresstest afgenomen. Daarnaast vulden de proefpersonen vragenlijsten in over hun jobstress, angstgevoelens en depressiviteit. Tenslotte voerden ook personen een aantal wiskundige berekeningen uit. De proeven werden uitgevoerd op beide groepen, zowel voor als na de massage.

 

Verbluffende resultaten ! :
Er werd overduidelijk bewezen dat stoelmassage de alertheid verhoogt. Hierdoor worden wiskundige berekeningen sneller en accurater uitgevoerd. Angstgevoelens, depressiescores en jobstress dalen merkbaar. Bovendien blijkt uit de resultaten duidelijk dat het repetitieve effect de positieve invloed van stoelmassage verhoogt. De resultaten van de massagegroep waren op de laatste dag zelfs voor de massage beduidend beter dan die van de controlegroep en op verschillende vlakken beter dan de resultaten van de massagegroep zelf na de eerste massage.

De testen na de laatste massage bevestigen die trend nog meer!!!

 


Wie betaalt ?

De werkgever betaalt de volledige factuur.
De werkgever en werknemer betalen elk een deel van de kosten.
De werknemer betaalt zelf, de werkgever schenkt de tijd en mogelijkheid  voor de massage.